Filter löschen
Filter löschen

Minimale en maximale data uit de matrix filteren

2 Ansichten (letzte 30 Tage)
Femke Kouwenhoven
Femke Kouwenhoven am 21 Feb. 2024
Bearbeitet: Jonas am 21 Feb. 2024
In mijn dataset wil ik alle data boven de 12,5 en onder de 8 vervangen door een 0 in bijvoorbeeld kolom 1 tot 6. Het moet een script zijn die gebruikt kan worden bij verschillende datasets, de input data is variabel.
Wat kan ik hiervoor gebruiken?

Antworten (1)

Jonas
Jonas am 21 Feb. 2024
Bearbeitet: Jonas am 21 Feb. 2024
what about something like that:
mat=[7 8 9 10 11 12 13;
1 2 4 5 8 2 12;
3 6 10 15 1 6 8];
colsToEdit=[1 3 7];
replaceWithBordersAandBinCols(mat,12.5,8,colsToEdit)
ans = 3×7
0 8 9 10 11 12 0 0 2 0 5 8 2 12 0 6 10 15 1 6 8
function matrixOut=replaceWithBordersAandBinCols(matrixIn,A,B,colsToWorkOn)
whereToReplace=matrixIn(:,colsToWorkOn)>A | matrixIn(:,colsToWorkOn)<B;
matrixOut=matrixIn;
matrixIn=matrixIn(:,colsToWorkOn);
matrixIn(whereToReplace)=0;
matrixOut(:,colsToWorkOn)=matrixIn;
end

Kategorien

Mehr zu Manage Products finden Sie in Help Center und File Exchange

Tags

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Translated by