Cody

Sofiya Onyshkevych

202
Rank
10
Badges
3450
Score

In Progress

Solved 19 of 94 problems (20.21%) 75 remaining
Solved 1 of 31 problems (3.23%) 30 remaining
Solved 232 of 2586 problems (8.97%) 2354 remaining
Solved 5 of 16 problems (31.25%) 11 remaining
Solved 2 of 22 problems (9.09%) 20 remaining
Solved 5 of 15 problems (33.33%) 10 remaining
Solved 1 of 21 problems (4.76%) 20 remaining
Solved 1 of 19 problems (5.26%) 18 remaining
Solved 1 of 14 problems (7.14%) 13 remaining
Solved 5 of 20 problems (25.0%) 15 remaining
Solved 3 of 14 problems (21.43%) 11 remaining
Solved 2 of 14 problems (14.29%) 12 remaining
Solved 1 of 18 problems (5.56%) 17 remaining
Solved 1 of 27 problems (3.7%) 26 remaining
Solved 1 of 16 problems (6.25%) 15 remaining
Solved 2 of 20 problems (10.0%) 18 remaining
Solved 0 of 21 problems (0.0%) 21 remaining
Solved 1 of 30 problems (3.33%) 29 remaining
Solved 2 of 12 problems (16.67%) 10 remaining

Completed

Solved 11 of 11 problems (100.0%) Completed